Vukovarsko Veleučilište sklopilo sporazum o suradnji s klinikom iz Njemačke

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Od prvoga dana od kako je osnovano Veleučilište Lavoslav Ružička iz Vukovara razvija svoj dalji rad na korist svojim studentima i zaposlenicima. Tako su prije nekoliko dana zaključili sporazum o suradnji s Reha-Zentrum Hess iz Bietigheim-Bissingena (Baden-Württemberg) s čime su definirani uvjeti za poslovnu, stručnu i nastavnu suradnju između vukovarske visokoobrazovne institucije i jednog od vodećih rehabilitacijskih centara u Njemačkoj.

Prema riječima dekana Veleučilišta Željka Sudarića ovaj najnoviji Sporazum će dodatno pridonijeti kvaliteti nastavnog procesa, s posebnim naglaskom na obrazovanje i usavršavanje studenata i nastavnika Zdravstvenog odjela Veleučilišta. Sudarić pojašnjava kako se radi o renomiranoj privatnoj klinici u Njemačkoj koja na dvije lokacije dnevno primi oko 600 pacijenata i korisnika različitih usluga. Najviše se bave fizioterapijom, a zastupljene su i neurologija, ortopedija i druge srodne grane medicine.

„Slijedom potpisanog sporazuma otvorena je mogućnost odlaska na stručnu praksu vukovarskih studenata, i to ne samo studenata fizioterapije već i preostala dva studija koji su im interesantni. Odraditi pripravnički staž u Hrvatskoj je mnogima problem jer je teško do njega doći u bolnicama, posebno otkako nas je zahvatila epidemija korone. Na ovaj smo način to pitanje kvalitetno riješili jer će ih uzimati renomirana klinika. Za naše je to studente veliki korak“, rekao je Sudarić.

Veleučilište Lavoslav Ružička ima stri stručna studija (fizioterapija, upravno pravo i trgovina) te jedan specijalistički studij fizioterapije. Ukupno broje oko tisuću studenata