VEČERNJI POGLED NA STUBIŠTE FRA MARKA KUROLTA

Foto: Ivan Matić

Večernji pogled na vukovarsko stubište koje vodi od Ulice Stjepana Radića do crkve sv. Filipa i Jakova i Gimnazije Vukovar. Stubište ima tri vidikovca i svakako predstavlja jedan od ukrasa grada. Posebno je atraktivan pogled na stubište u večernjim satima. Ovo su prve stube na području grada kojima je određeno ime. Naime, u znak zahvale spašavanja i čuvanja kulturnih dobara grada Vukovara, knjižničnog i kulturno-sakralnog blaga tijekom rata ove stube nose ime fra Marka Kurolta.