Vinogradarstvo i vinarstvo Vukovarsko-srijemske županije u brojkama

ILOK, Prema podatcima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Vukovarsko – srijemskoj županiji pod nasadima vinove loze u 2015. godini nalazilo se 1.654,92 ha, sa ukupno 7.426.440 trsova.Prema površini dominira vinska sorta graševina – 58,9%, zatim sorta traminac – 8,8%, frankovka – 8,6%, rajnski rizling – 7%, dok su ostale sorte (chardonnay, cabernetsauvignon, pinot sivi, pinot bijeli, merlot, ružica crvena, silvanac zeleni i dr. ) zastupljene u malom postotku.
Od ukupnog broja proizvođača grožđa (531) samo 20 proizvođača ( 3,76% ) posjeduje 10 ili više ha pod vinogradima, dok je 96,24% malih proizvođača grožđa. Navedenih 20 proizođača, koji posjeduju 10 i više ha pod vinogradima, proizvodi na 56,24% od ukupne površine pod vinogradima, odnosno posjeduju ukupno 930,78 ha.
Proizvodnja vinskih sorti grožđa odvija se na posjedima OPG-a kao dio mješovite i dopunske proizvodnje na površini od 957,92 ha, te u trgovačkim društvima, poljodjelskim obrtima i poljoprivrednim zadrugama kao specijalizirana djelatnost na površini 697

ha. Proizvodnja stolnoga grožđa slabo je zastupljena. Uzgaja se na 10-tak ha ukupne površine i to na malim površinama Iločkih podruma, Vupika i kod nekoliko OPG-a. Uzgoj stolnih sorti na području županije vrlo je rizičan jer jake zime i kasni mraz može uništiti cijeli višegodišnji trud.
Za sadašnju količinu proizvedenog grožđa u našoj županiji uglavnom postoje adekvatni kapaciteti za preradu grožđa, međutim još
uvijek u manjoj mjeri nedostaju podrumski kapaciteti za čuvanje proizvedenog vina.
VUSZ.HR/ĐURO KARALIĆ