Foto: Đuro Karalić

Nadsvođeni prolazi uvijek u prolaznika pobuđuju neku sjetu, a građevinama čiji su dio arhaičan i romantičan izgled. Takav je i nadsvođeni prolaz zgrade u čijem je prizemlju u središtu Vinkovaca trenutačno smještena Splitska banka, a kroz koji pogled seže sve do ugla s Ulicom bana Josipa Jelačića.