Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina

VUKOVAR, Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) prvi je put u pravni sustav Republike Hrvatske uveo institucije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Njihov je osnovni, zakonom utvrđeni cilj, osigurati sudjelovanje pripadnika nacionalnih manjina u javnom životu i zastupati interese nacionalnih manjina na razini jedinica lokalne samouprave u kojima su osnovane.

Sukladno kriterijima utvrđenih Ustavnim zakonom vijeća nacionalnih manjina županijske razine ima 25 članova koji se biraju neposrednim, tajnim glasovanjem na razdoblje od četiri godine. U Vukovarsko-srijemskoj županiji na izborima 2015. godine  izabrana su vijeća bošnjačke, mađarske , rusinske, slovačke i srpske nacionalne manjine. Na održanim izborima izabrani su i predstavnici albanske, njemačke, romske i ukrajinske nacionalne manjine.

Na osnivačkoj sjednici održanoj 3. prosinca 2015. godine u Vukovaru za predsjednicu Koordinacije nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije jednoglasno je izabrana Rozalija Jakumetović, a za zamjenika predsjednice Svetislav Mikerević.

PRESS 032