Sastanak u Iloku na kojem je bilo riječi o zakupu poljoprivrednog zemljišta

Foto: Đuro Karalić

ILOK, Na inicijativu predsjednice Gradskog vijeća Grada Iloka, Renate Banožić, u prostorijama Gradske knjižnice i čitaonice održan je sastanak na kojem je bilo riječi o zakupu poljoprivrednog zemljišta. Nakon održanog sastanka vijećnici HDZ-a i NL Vilima Čuljka poslali su zajedničko priopćenje u kojem navode kako su vijećnici  argumentirano dokazali da je rad povjerenstva, a samim time i Odluka o izboru najpovoljnije ponude protivna Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i podzakonskim aktima, na što su upućivali za vrijeme rada povjerenstva, a sada i dokazali pisanim mišljenjem Ministarstva poljoprivrede. Tvrde i kako je sama pročelnica, a ujedno i članica povjerenstva, Ivana Arambašić na sastanku izjavila da bi njihov prijedlog bio drugačiji da su imali mišljenje Ministarstva.

„Najspornija situacije bila je tumačenje prava prvenstva kod stočara na temelju uvjetnih grla. Povjerenstvo je uzimalo u obzir uvjetna grla koja su pojedini ponuditelji naveli u Gospodarskom programu da će u budućnosti posjedovati, iako Zakon propisuje da se uzimaju u obzir samo grla koja ponuditelj trenutno posjeduje i nalaze se na potvrdi HAPIHA i/ili na Kooperantskom ugovoru. Osim toga pojedini ponuditelji su ostvarili pravo na veću površinu od maksimalno propisane Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, što je također Ministarstvo osporilo svojim dopisom.

Nadalje, u Zakonu jasno stoji da je potrebno odrediti vrstu poljoprivredne proizvodnje za koju se državno zemljište daje u zakup, pa se tako nije smjelo dogoditi da stočar na natječaju dobije površine pod vinogradima.
Povjerenstvo je bilo dužno popis svih ponuditelja na natječaju za zakup i prijedlog najpovoljnijeg ponuditelja prikazati u tablici 1. koja je sastavni dio Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta. Iz te tablice jasno bi bilo vidljivo zbog čega netko ima prioritet u odnosu na ostale ponuditelje. Povjerenstvo je Gradskom vijeću dostavilo tablicu iz koje je razvidno samo kome je koja čestica dodijeljena, ali ne i zbog čega je to tako.

Iz svega navedenog može se zaključiti da se povjerenstvo nije držalo Zakona o državnom poljoprivrednom zemljištu i Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH“, navodi se u priopćenju za medije.