Najavljen Turistički forum kontinentalnog turizma i Međunarodna konferencija o konjičkom turizmu

Foto: ŽK Vukovar

VUKOVAR, U prostorijama Županijske komore Vukovar održana je proširena sjednica Strukovne grupe turizma. Tijekom sastanka bilo je riječi o organizaciji Turističkog foruma kontinentalnog turizma za ovu godinu koji će se održati od 3.-4. listopada u Vukovaru na temu kulturnog i vjerskog turizma. Cilj foruma je da se kroz isti povežu stručne osobe, te da ovakvi skupovi služe za promociju ovoga kraja.

Preneseno je i kako je nagrada Simply the best u 2017. godini sa područja Vukovarsko-srijemske županije dodijeljena: Lovačkom domu Kunjevci i Muzeju vučedolske kulture. Na sjednici je pohvaljen i hotel Dunav iz Iloka koji je dobio preporuku Michelina za najbolji omjer cijene i kvalitete te Vukovarski gradski muzej koji je prethodne godine također dobio nagradu Simply the best.

Najavljena je i 1. Međunarodna konferenciji o konjičkom turizmu koja će biti održana 13. listopada u Vukovaru. Na području naše županije djeluje 42 konjičke udruge od kojih se samo nekolicina bavi turizmom. Pozvala je nazočne da se uključe kao posjetitelji i iskoriste potencijal koji imamo na našem području.

Direktor ŽK Vukovar Ivan marjanović kratko je prošao kroz studiju “Analiza utjecaja stope PDV-a na konkurentnost djelatnosti smještaja i ugostiteljstva Hrvatske”, u kojoj su analiziran tri scenarija oporezivanja turističke djelatnosti u RH (PDV na usluge smještaja i usluživanja 10%, PDV na usluge smještaja i usluživanja 8% i PDV na usluge smještaja 13%, a na usluge usluživanja hrane i pića 25%). Analizom je utvrđeno kako primjena sadašnjih stopa PDV-a sa ekonomskog stajališta u razdoblju od pet godina ima negativan učinak i to kroz manje ulaganja, smještajnih kapaciteta i zaposlenih u ugostiteljstvu.

Na sastanku je najavljena Akademija zemlje i ruku – projekt njegovanja i očuvanja iločke kulturne baštine koji se provodi od 6.-10. lipnja. Također je bilo govora o nadolazećem Sajmu zdravlja koji ove godine za temu ima „Komunikacije“. Sukladno navedenom u sklopu sajma zdravlja održati će se radionice za hotelijere na temu pisanja izvještaja i najava na relaciji novinari – hotelijeri.