Za nepropisno odlaganje otpada u Vukovaru kazne od 1.000 do 3.000 kuna

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Zbog postupanja određenog dijela neodgovornih građana koji nepropisno odlažu otpad širom grada izvan lokacija predviđenih za tu namjenu Grad Vukovar u suradnji s gradskom tvrtkom Komunalac uveo je dodatne kontrole kako bi se ovaj problem uspješno riješio.

U sklopu tih aktivnosti komunalni redari Grada Vukovara proveli su tijekom proteklog vikenda kontrolu nepropisnog odlaganja otpada na javnim površinama i zelenim otocima tijekom koje je nekoliko osoba zatečeno u prekršaju te su protiv istih pokrenuti postupci.

„Kazna za nepropisno odlaganje (odlaganje na javnim površinama, pored spremnika…) iznosi od 1.000  do 3.000  kuna“, navode iz gradske uprave.

Iz gradske uprave upozoravaju kako će se kontrola problematičnih lokacija nastaviti i ubuduće, a uskoro će biti uspostavljen i sustav video nadzora na divljim deponijama i zelenim otocima.  apeliraju na građane da otpad pravilno sortiraju i odlažu u odgovarajuće spremnike. Građani na raspolaganju imaju reciklažno dvorište na ”Petrovačkoj doli” gdje mogu besplatno odložiti preko 20 vrsta otpada, a s radom je počelo i mobilno reciklažno dvorište koje će periodično obilaziti različite dijelove grada i na kojem građani također mogu besplatno predati brojne vrste otpada uz predočenje osobne iskaznice djelatniku tvrtke Komunalac.