Vinkovci: Sigurno u prometu

Foto: PU vukovarsko-srijemska

VINKOVCI, Udruženom preventivnom akcijom „Sigurno u prometu“, održanoj danas, 16. rujna u središtu Vinkovaca, PU vukovarsko-srijemska, HAK i Udruga RODE podsjetili su vozače kako su školarci ponovno na prometnicama.

Boris Klinec ispred Odjela za sigurnost cestovnog prometa PU vukovarsko-srijemske i prometni policajci i policajke, Ivo Bikić ispred HAK-a sa suradnicima te Suzana Kovačević, članica RODA, brojnim sadržajima i rekvizitima osigurali su da se uobičajena edukacija o prometnoj kulturi koja se provodi na početku svake školske godine, ovoga puta provede na otvorenom prostoru.

Višesatno edukativno druženje obuhvaćalo je praktični rad policijskih službenika prometne policije i djelatnika HAK-a s učenicima i mlađim posjetiteljima Vinkovačkih jeseni, kroz savladavanje konkretnih situacija pri kretanju pješaka u prometu, usvajanja korisnih savjeta za sigurno sudjelovanje djece u prometu, ali i nužnosti pridržavanja osnovnih prometnih pravila pri upravljanju biciklom kojih su se i djeca dužna pridržavati.

Demonstriranjem simulacije bočne rotacije vozila koju su iskusili odvažniji posjetitelji akcije, učenici su novostečeno znanje o iznimno važnom korištenju sigurnosnog pojasa za vrijeme vožnje mogli vidjeti i čuti u adrenalinskim povicima prigodnih hrabrih „kaskadera“ iz unutrašnjosti posebnog HAK-ova vozila.

Pregled auto-sjedalica, savjetovanje te pravilno ponovno postavljanje auto-sjedalica u zaustavljena vozila, sinergijom rada prometne policije i predstavnice RODA, kojem je ovaj put izostala zakonska sankcija za sve vozače kojima auto-sjedalica nije bila ispravnopostavljena ili je čak bila neprikladna veličini i visini djeteta ili pak, pod istekom roka valjanosti, stvorena je pozitivna poruka koju su i sami učenici uvidjeli: sigurnosni pojas uvijek pravilno koristi – i u sjedištu vozila i u auto-sjedalici jer pojas glavu čuva!

Za svesrdno predano sudjelovanje u preventivnoj akciji o prometnoj kulturi, učenici i mnogobrojni posjetitelji nagrađeni su brojnim promidžbenim materijalima s podsjetnicima na samozaštitno i odgovorno ponašanje u prometu, navode iz PU vukovarsko-srijemske.