Vijećnici Nezavisne liste i SDP-a u Gradskom vijeću Županje za sazivanje hitne sjednice Gradskog vijeća

Foto: FB Gradski bazen Županja

ŽUPANJA, Vjećnici Nezavisne liste grada Županije i SDP-a u Gradskom vijeću Županije zatražili danas su hitno sazivanje sjednice Gradskog vijeća Grada Županje radi donošenja odluke o stavljanju van snage Odluke Gradskog vijeća o davanju jamstva na kreditno zaduživanje tvrtke Bazeni Županja d.o.o. na iznos od 18,5 milijuna kuna.

Ujedno, traži se i donošenje odluke kojom bi se uskratila suglasnot gradonačelniku Davoru Miličeviću za potpisivanje Ugovora o jamstvu s trgovačkim društvom Bazeni Županja do.o.o..

“Činjenica je da će teret otplate kredita poduzeća Bazeni Županja d.o.o. pasti na proračun Grada županje, što je potvrdio i sam gradonačelnik. Godišnje opterćenje od dva do tri milijuna kuna na ime pokrivanja gubitaka i otplate rate kredita, Gradu Županje na već nestabilni proračun, ne treba. Ovim opterećenjem gradskog proračuna trpjet će svu korisnici proračunskih sredstava”, poručuju vijećnici Nezavisne liste Grada Županje i SDP-a u Gradskom vijeću Županje Željko Džoić, Darko Lorger, Mladen Huber, Andrea Župarić, Ivica Šarić, Josip Gregorović i Manda Kopić.

Gradsko vijeće Županje na sjednici održanoj 16. prosinca prošle godine donijelo je Odluku o davanju jamstva tvrtki Bazeni Županja d.o.o. kao instrument osiguranja za kredit u iznosu od 18,5 milijuna kuna kod HPB-a na rok otplate od 11 godina, uz fiksnu godišnju kamatu od 1,45 posto za financiranje gradnje županjskih bazena, čija gradnja treba biti najvažniji ovogodišnji projekt u Županji.