U Vukovaru održan završni seminar na temu “Zločina iz mržnje”

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Na temu „Zločina iz mržnje“ u Vukovaru je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina zajedno s Pravosudnom akademijom organizirali su završni seminar na kojem su sudjelovali predstavnici sudova, državnog odvjetništva, policije, nevladinih udruga… Seminar je organiziran u sklopu provedbe Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine.

Izneseni su i statistički podatci, pozivajući se na Ministarstva unutarnjih poslova, prema kojima je u 2019. godini evidentiran 51 slučaj, nadležna državna odvjetništva postupala su u 117 predmeta (uključuje predmete prenesene iz prethodnog razdoblja), doneseno je 10 pravomoćnih osuđujućih presuda, evidentirano je 48 prekršajnih djela i doneseno je 11 pravomoćnih osuđujućih presuda u prekršajnom postupku.  U 2020. od strane Ministarstva unutarnjih poslova evidentirano je 87 slučajeva, nadležna državna odvjetništva postupala su u 138 predmeta (uključuje predmete prenesene iz prethodnog razdoblja), doneseno je 18 pravomoćnih osuđujućih presuda, evidentirana su tri prekršajna djela i doneseno je osam pravomoćnih osuđujućih presuda u prekršajnom postupku. Podaci za 2021. prikupljeni su na temelju „novog“ Protokola iz 2021. te se trenutno obrađuju.

Govorila je i sutkinja Dijana Rizivić s Općinskog kaznenog suda u Zagrebu koja je rekla kako su takvi slučajevi rijetko u sudskoj praksi, a da je glavni razlog tome jer se ne prijavljuju. Prema njenim riječima stoga je od iznimne važnosti progovoriti o postupcima, pravilnim procedurama, razgovarati s policijom kako odvojiti prekršaj od kaznenog djela i slično. Istaknula je i da su žrtve ovih kaznenih djela najčešće pripadnici manjinskih i seksualnih zajednica ali i da svaki prijavljeni slučaj nije automatski i kazneno djelo