Snimanje 2D seizmičkih podataka i magnetoelurskih podataka na preliminarnom istražnom prostoru „Vukovar“

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Obavještavaju se građani kako će Agencija za ugljikovodike u svrhu istraživanja geotermalnog potencijala na području grada Vukovara izvoditi geofizičke radove u sklopu snimanja 2D seizmike i magnetotelurike.

Predloženi preliminarni istražni prostor „Vukovar“, ukupne površine 121,01 km2, obuhvaća područje grada Vukovara te područja općina Nuštar, Bogdanovci, Stari Jankovci, Tompojevci i Negoslavci u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Istražne aktivnosti se provode u nekoliko faza, a jedno od njih je i snimanje seizmičkih podataka modernom tehnologijom.

Snimanje na preliminarnom istražnom prostoru „Vukovar“ će trajati maksimalno 3 tjedna i to unutar vremenskog okvira u periodu od listopada 2022. do ožujka 2023. godine.

Agencija će u ime Republike Hrvatske vlasnicima zemljišta nadoknaditi svu eventualnu štetu nastalu zbog prolaska radnih vozila, odnosno izgubljenu dobit na poljoprivrednoj kulturi. Odštetni zahtjevi će se moći preuzeti u općinskim prostorijama.