Radno vrijeme restorana i barova u Vukovaru 31. prosinca produženo do 4 sata

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Temeljem Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti Grada Vukovara gradonačelnik Vukovara Ivan Penava donio je Odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području grada. Prema toj odluci produljuje se radno vrijeme svim ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani” i Barovi” na području Grada Vukovara, u zatvorenom i otvorenom prostoru u novogodišnjoj noći do  4,oo sata. Prema Odluci ugostitelji se obvezuju koji će produžiti radno vrijeme svojih lokala da poduzmu sve potrebne mjere kako ne bi došlo do remećenja javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu i oko objekta te na ispunjavanje posebnih uvjeta iz Zakona o zaštiti od buke i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

„U dane dočeka Nove godine očekuje se veliki broj posjetitelja gradu Vukovaru zbog čega je potrebno osigurati odgovarajuće ugostiteljske usluge“, stoji u obrazloženju Odluke.