Putem mjere javni radovi zaposleno 15 Vukovaraca

Foto: Grad Vukovar

VUKOVAR, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Grad Vukovar putem mjere Javni radovi zaposlili su 15 osoba putem programa “Uređenje, revitalizacija i privođenje namjeni javnih površina na području grada Vukovara”. Program Javnog rada traje 6 mjeseci, I to u razdoblju od 23. svibnja 2022. do 22. studenog 2022. godine. Zaposlenje 6 osoba u iznosu od 100% financirano je od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 9 osoba 50% financira Zavod, a 50% Grad Vukovar. Djelatnici programa Javnih radova radit će na uređenju okoliša na području grada Vukovara. Ukupna vrijednost programa Javni radovi iznosi preko 460 tisuća kuna.

Predstojnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Vukovar, Jasna Kolar, navela je kako je posljednjih 5 godina 325 osoba uključeno u javni rad.

„Javne radove kao program društveno korisnog rada koji pokreću jedinice lokalne samoupravi u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje provodimo već dugi niz godina. Programi su usmjereni na područje socijalne skrbi, edukacije, zaštite okoliša i komunalnih radova, a Grad Vukovar je i ove godine pokrio sva ova područja. Drago mi je da i ove godine, iako s nešto malo manjim brojem, nastavljamo realizirati ovaj program“, rekla je Kolar.