Provedba projekta SUPPORT se bliži kraju

Foto. Udruga Vukovarski leptirići

VUKOVAR, Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići privodi još jedan hvalevrijedan projekt kraju, koji provode skupa s partnerskom organizacijom Udrugom „Zlatni dani“ iz Štitara, a koji završava 21. rujna 2023. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 60.798,48 eura od lega je 85 posto tog iznosa financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda dok je preostalih 15 posto osigurano putem potpore Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Kroz projekt osigurana je nova tehnologija koja omogućava komunikaciju djece i njihovih roditelja s terapeutima čak i kada su konvencionalni kanali komunikacije otežani. Interaktivna ploča, tableti, asistivna tehnologija i nova softverska rješenja postali su ključni alati koji su obogatili terapijski pristup i omogućili djeci da uče i razvijaju se na način koji im je zanimljiv i poticajan. Pored toga djeci je pružena sveobuhvatna psihološka podrška, prilagođena njihovim potrebama te su dobili dragocjenu pomoć u učenju koja je osnažila njihov akademski napredak. Svakodnevna podrška omogućila im je osjećaj sigurnosti i razumijevanja, stvarajući poticajno okruženje za njihov emocionalni i kognitivni razvoj. Nova softverska rješenja za potpomognutu komunikaciju olakšala su istu s neverbalnom djecom. Također su ojačani i kapaciteti stručnog kadra kroz različite edukacije, uključujući područja dijagnostike, asistivne tehnologije, terapijskog hranjenja te integracije primitivnih refleksa. Za provođenje istog osigurani su i najnoviji dijagnostički testovi poput testa za dijagnostiku autizma, pred vještine čitanja i pisanja, test inteligencije, za poremećaj pažnje i hiperaktivnosti i dr., kako bismo pružili sveobuhvatan uvid u ponašajne karakteristike djece te im osigurali brzu procjenu i ciljanu podršku, rano uključivanje u rehabilitacijske programe te ostvarivanje različitih socijalnih prava.

„Ovaj inovativni korak osigurat će roditeljima i skrbnicima brži pristup dijagnostici, eliminirajući potrebu za putovanjem u Zagreb i izbjegavajući duge liste čekanja. Naš cilj je osigurati da svako dijete koje treba procjenu i podršku to dobije na vrijeme, bez nepotrebne odgode“, poručuju iz Udruge Vukovarski leptirići.

Jedan od važnih aspekata projekta bila je i organizacija online radionica za roditelje i predstavnike organizacija civilnog društva. Kroz ove radionice pružena je podrška roditeljima u njihovom svakodnevnom radu s djecom te su dijeljene informacije s drugim organizacijama civilnog društva kako bi zajednički unaprijedili svoja znanja u području rada s djecom te upotrebu asistivne tehnologije za potpomognutu komunikaciju. Udruga Zlatni dani iz Štitara opremljena je didaktikom za rad, namještajem te interaktivnom pločom i tabletima.