Kontejneri prepuni smeća

Foto: Čitateljica

VUKOVAR, U više navrata do sada od strane građana Vukovara dobivali smo dojave i fotografija kontejnera prepunih smeća ili pak smeća koje je ostavljeno oko podzemnih kontejnera. Taj problem je posebno izražen među nekim stambenim zgradama gdje živi dosta ljudi koji svakodnevno odlažu otpad. Tako smo danas dobili i ove fotografije koje su nastale kod Vijenca Ruđera Boškovića u vukovarskoj gradskoj četvrti Borovo naselje. Kako se vidi kontejneri su prepuni pa su građani svoj otpad odlagali i oko njih. Sve to stvara jednu ružnu sliku, a u isto vrijeme građani, posebno u vrijeme vrućina, strahuju i od mogućih zaraza.

Kada je riječ o prepunim kontejnerima jedan od razloga tome je i veći broj građana koji tamo odlažu svoj otpad. Drugi razlog može biti i taj što je u više puta zabilježeno da tamo svoje smeće odlažu i građani koji ne žive u tom dijelu grada. Treći pak razlog treba tražiti u gradskoj tvrtki Komunalac gdje bi, ako su već uočili problem, trebali češće početi prazniti podzemne kontejnere kao i one manje koji su nezaključani. Sve u svemu postoji problem koji se može vrlo lako riješiti ali…