Pavliček: Djeca u Vukovaru trebaju zajedno ići u školu

Foto: Grad Vukovar

ZAGREB, VUKOVAR, Predsjednik hrvatske konzervativne stranke i zamjenik gradonačelnika Vukovara Marijan Pavliček pozvao je da se hitno promjene pedagoški standardi i omogući da djeca pripadnika nacionalnih manjina i većinskog naroda idu zajedno u školu te izbjegnu sukobi poput onoga u vukovarskoj srednjoj školi.

„Omogućimo predstavnicima manjina da idu zajedno u školu sa većinskim narodom, tada nećemo gledati ovakve scene i sukobe iz Vukovara“, rekao je Pavliček, osvrćući se na sukob među vršnjacima u Srednjoj tehničkoj školi Nikole Tesle u Vukovaru, a koji je, kaže, imao i nacionalni predznak.

Prema riječima Pavličeka glavni se razlog za sukob nalazi u Sabornici. 

„Ovdje su izglasani zakoni koji su omogućili segregaciju djece u školama na temelju nacionalne pripadnosti“, istaknuo je u slobodnom govoru u Hrvatskom saboru.

Objasnio je kako je Sabor izglasovao Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina i Državni pedagoški standard u kojima je pripadnicima manjina omogućeno da biraju između tri modela obrazovanja: A, u kojem je nastava u cijelosti na jeziku i pismu manjine, uz obvezno učenje hrvatskog jezika, B u kojem je nastava dvojezična, te modelu C, gdje je nastava na hrvatskom, uz 2-5 sati tjedno za njegovanje kulture nacionalne manjine.

„U Vukovaru pripadnici srpske manjine nastavu pohađaju po modelu A, zadnjih 20 godina imamo 20 generacija koje se školuju u istom gradu, a žive u paralelnim svjetovima”, naglasio je Pavliček.