Nastavlja se tretiranje komaraca u Vukovaru

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Iz Grada Vukovara navode kako će 19. i 20. lipnja 2023. godine, u vremenu od 20:00 do 23:30 sata, Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. obavljati tretman suzbijanja komaraca sa zemlje na području grada Vukovara prema sljedećem rasporedu:

19. lipnja – centar grada, Adica, Sotin, Mitnica, Sajmište, Vučedol

20. lipnja –  Borovo naselje, Lipovača, Lužac, Adica, Priljevo

“Koristit će se insekticidi odobreni od Ministarstva zdravlja RH i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mjestima, koji su bez štetnih učinaka na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja. Ipak, molimo građane koji imaju problema sa zdravljem da u vrijeme akcije ostanu u zatvorenom prostoru. Ukoliko vremenske prilike ne dozvole tretiranje, akcija će se obaviti sljedećeg dana, odnosno kada to bude moguće. Za vrijeme tretiranja komaraca pčelari trebaju skloniti košnice”, navodi se na stranici Grada Vukovara.

 Dodatni tretmani obavljati će se i 21., 22. i 23. lipnja na području centra grada uz Dunavsku šetnicu, od Crkve sv. Filipa i Jakova do Luke Vukovar te uz šetnicu uz Vuku prema sljedećem rasporedu:

21. lipnja – od 20:00 do 21:00h

22. lipnja – od 05:30 do 06:30h

23. lipnja – od 05:30 do 06:30h