Vukovarski vodovod nastavlja s projektom “Energijom sunca do pitke vode”

Fotovo: Vodovod grada Vukovara

VUKOVAR, Tijekom proteklih godina Vodovod grada Vukovara postao je prepoznatljiv po nizu projekata koje provode, a koji za cilj imaju podizanje kvalitete rada, uštede i modernizaciju. Jedan od takvih projekata je projekt “Energijom sunca do pitke vode” koji je započeo izradom preliminarnih studija koje su bile pokazatelje isplativosti ulaganja u energetiku sa pretpostavkom mogućnosti smanjenja troškova potrebnih energenata za proizvodnju pitke vode.

Prva faze projekta realizirana je i puštena u rad 2022. godine neposredno prije porasta cijene energenata. Nakon završetka prve faza i puštanja u rad solarne elektrane snage 469kW ostvarene su određene uštede koje su direktno utjecale na zadržavanje cijena vodnih usluga na trenutnim razinama unatoč porastu cijena energenata i drugih potrebnih materijala za održavanja sustava i proizvodnju vode.

Tijekom 2023. godine, Vodovod grada Vukovara prijavio se na objavljeni natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te potpisao ugovor za početak druge i treće faze koja se odnosi na projektiranje novih solarnih elektrana i projektiranje baterijskog sustava.

“Projektom je predviđena izgradnja baterijskog sustava na postojećoj izgrađenoj solarnoj elektrani, zatim izgradnja solarne elektrane na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Sotinu snage 22kW zajedno sa baterijskim sustavom kao i solarna elektrana snage 802kW na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Vukovaru također zajedno sa baterijskim sustavom”, navodi direktor Vodovoda grada Vukovara Dario Tišov.

Dodaje da iako je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda nedavno dovršen da je ovim projektom cilj što prije pripremiti i napraviti sve predradnje kako bi se već u 2024. Godini, u slučaju osiguranja financijskih sredstava, mogao pokrenuti novi investicijski ciklus izgradnje i ulaganja u obnovljive izvore energije obzirom da je jedan od najvećih troškova rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda upravo električna energija.

Projekt izrade dokumentacije sufinanciran je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost a vrijednost izrade projektne dokumentacije iznosi gotovo 20.000,00 EUR-a. Tijekom mjeseca svibnja očekuje se potpuni završetak projektne dokumentacije čime će se stvoriti svi potrebni preduvjeti za četvrtu fazu odnosno izgradnju dodatnih elektrana zajedno sa baterijskim sustavima. Procijenjena vrijednost četvrte faze koja obuhvaća izgradnju dodatnih solarnih elektrana zajedno sa baterijskim sustavima iznosi gotovo 2 milijuna EUR-a.

“Cilj društva je u budućem razdoblju pronaći moguće izvore sufinanciranja kako bi osim dobrobiti i utjecaja na zaštitu okoliša u budućem razdoblju ovim projektom ostvarili dodatne uštede čime bi ostvarili mogućnost ulaganja u druge također bitne projekte sa ciljem podizanja kvalitete isporuke vodnih usluga”, istakao je Tišov.

Projekt „Energijom sunca do pitke vode ” pozicionira Vodovod grada Vukovara među tvrtke koje brinu o okolišu, vodi, vodnim resursima i korisnicima vodnih usluga. Realizacija svih projekata koje društvo provodi ne bi bila moguća bez zaposlenika Vodovoda grada Vukovara koji uz redovne poslove na procesu proizvodnje vode te održavanja sustava vodoopskrbe i odvodnje kroz organizirane projektne timove provode realizaciju svih projekata. Također realizacija ne bi bila moguća bez suradnje s gradom Vukovarom koji podržava i potiče rast i razvoj društva s ciljem napretka a time i kvalitetnije usluge krajnjim korisnicima.