Grad Vinkovci raspisao javni poziv za zapošljavanje 50 žena u projektu “Zaželi”

Foto: Đuro Karalić

VINKOVCI, Vinkovačke gradske vlasti raspisale su javni poziv za prijavu za radni odnos na određeno vrijeme u projektu “Zaželi” kojim se na 24 mjeseca namjerava na području grada Vinkovaca zaposliti 50 teško zapošljivih žena.

Riječ je o nezaposlenim ženama prijavljenima u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a koje su uz to starije od 50 godina, s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice ili je pak riječ o mladim ženama koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječenim ovisnicama o drogama, povratnicama s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnicama romske nacionalne manjine i beskućnicama; s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Bile bi angažirane u staračim domaćinstvima na poslovima pomoći u dostavi namirnica, pripremi obroka u kućanstvima korisnika, održavanju čistoće stambenog prostora/domova, pomoći pri oblačenju i svlačenju, brigi o higijeni i osobnom izgledu, pomoći u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanju psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje, uključivanju u društvo te pratnji i pomoći u različitim socijalnim aktivnostima.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja),
presliku osobne iskaznice, presliku dokaza o završenoj školi i potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (datum izdavanja nakon dana objave javnog poziva) te vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje za njegovateljicu ili gerontodomaćicu (može se preuzeti na stranicama Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr ili osobno soba broj 9/2, Upravni odjel društvenih djelatnosti, Kralja Zvonimira 1. Prijave na natječaj dostavljaju se osobno u pisarnici Grada Vinkovaca ili poštom zaključno s 22.prosinca 2017. godine.