Edukacija o sustavu civilne zaštite za župana, gradonačelnike i načelnike

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Članovi Državne uprave za zaštitu i spašavanje održali su u Vukovaru predavanje čelnicima lokalne i županijske samouprave s područja Vukovarsko-srijemske županije. Rečeno je na predavanju kako su župani, gradonačelnici i načelnici dužni biti osposobljeni za obavljanje poslova civilne zaštite i to u roku od 6 mjeseci od stupanja na dužnost.

„Predavanje će dodatno educirati čelnike županije u slučajevima kriznih situacija“, rekao je član Državne uprave za zaštitu i spašavanje Neven Szabo.

Podsjetio je i kako je upravo Vukovarsko-srijemska županija zadnjih nekoliko godina bila pogođena migrantskom krizom kao i katastrofalnim poplavama u županjskoj Posavini. Tijekom edukacije bilo je riječi o sustavu civilne zaštite, planskim aktivnostima u sustavu civilne zaštite, izgradnji kapaciteta za djelovanje, rukovođenju i koordinaciji operativnim snagama sustava civilne zaštite, osnovama kriznog upravljanja i procjenama rizika kao i  odnosima s javnošću i medijima, psihološkom aspektu ponašanja u kriznim situacijama te studiji zamišljenog događaja.

Župan Vukovarsko-srijemske županije Božo Galić rekao je da se radi o važnim edukacijama i to prije svega za one lokalne čelnike koji su odnedavno na tim funkcijama.

„Na ovaj način nastojimo našim građanima još jednom ukazati na važnost sustava civilne zaštite i osposobljenosti čelnika kao odgovornih osoba unutar samoga sustava“, rekao je Galić.