Centar za zaštitu slobode izražavanja obilježava prvu godišnjicu rada

Početkom srpnja navršava se prva godina dana rada Centra za zaštitu slobode izražavanja, projekta pokrenutog u sklopu Hrvatskog novinarskog društva koji osigurava besplatno zastupanje, obranu i savjetovanje novinara te edukaciju i informiranje o njihovom pravima.

Centar za slobodu izražavanja u prvih je godinu dana surađivao na više od 50 različitih slučajeva, od pravnih savjeta do zastupanja na sudu, a po prvi puta u povijesti hrvatskog pravosuđa HND se, zahvaljujući Centru, pojavljuje na ročištima kao „prijatelj suda“, ističe predsjednik HND-a Saša Leković.

„Centar za zaštitu slobode izražavanja kao poseban projekt HND-a po mojem mišljenu u potpunosti je ispunio očekivanja. Podsjećam da je ovo jedinstven slučaj da za neku novinarsku udrugu više od 30 odvjetnika iz čitave zemlje radi u slučajevima napada na novinare i brani na sudu novinare koji su tuženi zbog obavljanja svog posla. Uz to, među suradnicima Centra je i više profesora sa Pravnog i nekih drugih fakulteta koji pomažu pri organizaciji tematskih tribina i na druge načine“, navodi Leković.

Među ostalim, u godinu dana rada Centar je osigurao besplatno zastupanje u dva kaznena postupka, jednom vezanom uz zaštitu prava iz radnog odnosa te savjetovanja u četiri kaznena postupka. Centar je također pružio savjete u tri zahtjeva za ispravkom informacije, dva upita u vezi sistematizacije radnih mjesta te po jednom upitu u vezi prikrivenog oglašavanja i prava na pristup informacijama.

„S obzirom na uspješnost u prvoj godini postojanja Centra, očekujemo da će za nastavak aktivnosti biti moguće osigurati financiranje iz raznih izvora”, dodaje Leković.

Što se tiče planova za drugu godinu rada Centra, Leković najavljuje da će Centar biti uključen u rad na prijedlozima u vezi izmjena zakonske regulative na području medija, slobode izražavanja i novinarskih prava koje HND namjerava potaknuti te da će nastaviti sa organizacijom skupova o temama važnima za slobodu izražavanja kao i sa pravnom pomoći članovima HND-a. Centar će i dalje osiguravati pravnu zaštitu novinara, koje ostvaruju svi članovi HND-a na osobni zahtjev i novinari koji nisu članovi HND-a uz odobrenje ovlaštenog tijela HND-a. Nova koordinatorica Centra bit će odvjetnica Katarina Oguić, koja će na tom mjestu zamijeniti Ivu Kuštrak, bivšu asistenticu na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

HND.HR/ĐURO KARALIĆ