Bespovratna sredstva za iskorištavanje geotermalnih izvora i solarne eleketrane

Foto: Grad Vukovar

ZAGREB, Zamjenik gradonačelnika grada Vukovara Filip Sušac potpisao je ugovore koji će biti realizirani u sklopu programa “Energija i klimatske promjene” raspisanog od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

“Čista energija za Vukovar” je projekt s kojim je planirano financirati svu potrebnu dokumentaciju i odraditi sva istraživanja s ciljem iskorištavanja geotermalnog potencijala, a sa svrhom spajanja na gradsku toplanu. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi gotovo 2 milijuna kuna.

“Sunce nad Vukovarom” je projekt postavljanja solarnih elektrana na zgradu gradske uprave, gradsku tržnicu, sportsku dvoranu Borovo Naselje, vukovarske bazene, šest osnovnih škola i dva dječja vrtića u našem Gradu. Ukupna planirana snaga solarnih elektrana je oko 800 kW snage. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi preko 5,8 milijuna kuna.