Za koliko radimo? Prosječna plaća u županiji u 2017. iznosila 4.035 kuna

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Na sjednici Gospodarskog vijeća HGK – Županijske komore Vukovar, održanoj u četvrtak, predstavljeni su rezultati poslovanja gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije u 2017. godini, pri čemu je naglašeno kako najrazvijeniji Grad Zagreb ima oko 3,2 puta veći BDP po stanovniku od najnerazvijenije Virovitičko-podravske županije, a zabrinjavajućim je ocjenjen i značajan depopulacijski trend i projekcije po kojim će slavonske županije izgubiti više od 270.000 stanovnika u razdoblju do 2051. godine, što je veličina jedne županije.

Broj poduzetnika na području Vukovarsko-srijemske županije u 2017. godinu veći je za 7.5 % u odnosu na 2016., a ukupni prihodi veći su za 38 %. Tvrtke Vukovarsko-srijemske županije zapošljavale su 17.712 djelatnika što je za 1,6 % više u odnosu na 2016., a prosječna plaća po zaposlenom iznosila je 4.035 i bila je veća za 6,7% nego u 2016. godini, navedeno je.

U strukturi gospodarstva u ukupnom prihodu dominira djelatnost opskrbe plinom sa 46,3% ukupnih prihoda ostvarenih na području županije, a slijede je trgovina sa 17,9% ukupnih prihoda, prerađivačka industrija sa 17,3%, poljoprivreda sa 7,6% i građevinarstvo sa 4,7% ukupnih prihoda ostvarenih na području Županije. U 2017. godini samo prerađivačka industrija, ugostiteljstvo i djelatnosti zabave i umjetnosti ostvarili su ukupno gubitak u poslovanju.

Investicije tijekom 2017. godine bile su na razini 378 milijuna kuna što je povećanje od 13,24% u odnosu na 2016. godinu. Prema dostupnim podacima na dan 31.12.2017. blokirano je 146 poduzetnika s područja Vukovarsko-srijemske županije i to za iznos od 95 milijuna kuna, od čega je 13,3 milijuna kuna za dugove prema državi i JRLS, a u razdoblju 30.06.2017. – 31.12.2017. broj insolventnih osoba smanjen je za 8,18% dok su obveze smanjene za 3,46%