Nova imenovanja u Vukovarskoj gospodarskoj zoni i Vukovarskoj razvojnoj agenciji

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Gradske vlasti donijele su odluku o novim imenovanjima na čelu Vukovarske razvojne agencije (VURA) i Gospodarske zone Vukovar. Tako je Davor Foriš, dosadašnji direktor VURA-e, imenovan za direktora Vukovarske gospodarske zone. On je na tome mjestu zamijenio Marijanu Grubišić koja je kao gradska pročelnica za gospodarstvo tu dužnost obavljala volonterski. Za novog direktora VURA-e imenovana je Vedrana Žilić koja je do sada obnašala funkciju voditeljice odjela za EU fondove u Učilištu Studium – ustanovi za obrazovanje odraslih iz Vukovara.