Vukovarsko Veleučilište postalo članom prestižne Europske grupe za javnu upravu (EGPA)

Foto: Vukovarsko veleučilište Lavoslav Ružička

VUKOVAR, Tijekom proteklih godina Veleučilište Lavoslav Ružička iz Vukovara postalo je primjer ustanove koja je postala prepoznatljiva po svojim rezultatima ali i uspjesima. Od nedavno Veleučilište Lavoslav Ružička može se pohvaliti i da su postali članom Europske grupe za javnu upravu (EGPA). Riječ je o grupi koja je osnovana 1975. godine i predstavlja dinamičnu platformu za promicanje suradnje među europskim i svjetskim profesorima, ekspertima – praktičarima i mladim znanstvenicima koji se bave javnom upravom.

Djelujući kao jedna od pet sekcija u okviru Međunarodnog instituta za upravne znanosti (IIAS), EGPA olakšava intelektualni dijalog kroz plenarne rasprave, seminare, simpozije, panele i radionice u okviru svoje 23 stalne radne grupe.

“Pristupanjem u članstvo ovog prestižnog udruženja Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru potvrdilo je svoju prepoznatljivost na europskoj i međunarodnoj znanstvenoj karti koju tradicionalno širi i usavršava i organiziranjem Međunarodne konferencije „Razvoj javne uprave“. Korak je ovo više u ostvarenju izvrsnosti naših nastavnika i studenata Upravnog odjela kojima će sada biti omogućen pristup časopisima relevantnima za područje javne uprave, objave stručnih i znanstvenih članaka u časopisima EGPA-e te sudjelovanje na konferencijama i događanjima u njihovoj organizaciji”, kaže dekan veleučilišta Željko Sudarić.

Više o EGPA-i saznajte na sljedećoj poveznici: 

https://egpa.iias-iisa.org/ABOUT.php