TRŽNICA U BOROVU NASELJU NAJČEŠĆE JE POLUPRAZNA

Foto: Ivan Matić

Iako posluje već godinama tržni centar u Borovu naselju, zajedno sa pripadajućom tržnicom u prizemlju, nikada nisu zaživjeli kako je planirano. Poslovni prostori i danas su većinom prazni. Isti je slučaj i sa tržnicom koja je najčešće poluprazna osim nekoliko pijačnih dana.