Sanirana Županijska ulica i Ulica dr. Antuna Bauera Paje

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Dovršena je sanacija prometnica u Vukovaru u Županijskoj ulici kao i u Ulici dr. Antuna Bauera Paje koje je tim povodom obišao i gradonačelnik Ivan Penava.

„Riječ je o ulicama u samom centru grada, poglavito kada je riječ o Županijskoj ulici koja je reprezentativna ulica u Gradu Vukovaru budući su u njoj smještene državne, županijske i gradske institucije“, rekao je Penava.

Dodao je kako je Županijska ulica dobila vrlo lijep izgled, dojmljiv u noćnim satima kada zapravo s najmodernijom svjetlosnom signalizacijom u kolniku i uz kolnik dobiva jedan impozantan izgled.

U Županijskoj ulici izvršeno je uređenje ceste s kompletno novim zatvorenim sustavom cestovne odvodnje, novom kolničkom konstrukcijom na način postavljanja granitnih cestovnih rubnjaka, uređenjem temeljnog tla, izradom nosivog sloja od mehanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala te nosivim i habajućim slojevima asfalta. U završnoj fazi rekonstrukcija prometnice postavljena je nova vertikalna i označena nova horizontalna signalizacija te su postavljeni led treptači na pješačkim prijelazima radi povećanja sigurnosti pješaka. Ukupna dužina prometnice je 990 metara, a vrijednost izvedenih radova iznosi preko 7,4 milijuna kuna.

U Ulici dr. Antuna Bauera uređena je cesta s kompletno novim zatvorenim sustavom cestovne odvodnje, novom kolničkom konstrukcijom na način postavljanja granitnih cestovnih rubnjaka, uređenjem temeljnog tla, izradom nosivog sloja od mehanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala te nosivim i habajućim slojevima asfalta. Isto tako sanirane su pješačke površine na način postavljanja betonskog opločenja. U završnoj fazi rekonstrukcija prometnice postavljena je nova vertikalna i označena nova horizontalna signalizacija. Ukupna dužina prometnice je 150 metara, a vrijednost izvedenih radova iznosi preko 1,4 milijuna kuna.