Ptičja gripa u Vukovarsko – srijemskoj županiji

Foto: Pixabay/U. Leone

ZAGREB, Visokopatogena influenca ptica (VPIP), podtipa H5N1 nastavlja cirkulirati u populaciji divljih ptica na području Republike Hrvatske u 2022. godini. Zadnji slučaj VPIP podtipa H5N1 potvrđen je 21. veljače 2022. u uzorku uginulih crvenokljunih labudova s područja Vukovarsko-srijemske županije (općina Ivankovo, rijeka Biđ).

S obzirom da su odrađene sve propisane mjere u zonama ograničenja na području Osječko-baranjske županije koje su postavljene zbog izbijanja VPIP, podtipa H5N1, u domaće peradi na području naselja Branjin Vrh u siječnju 2022. godine te nisu utvrđeni novi slučajevi u domaće peradi, ukinute su mjere koje su se odnosile na predmetne zone ograničenja.

“Obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju i nastavak cirkulacije virusa influence ptica u populaciji divljih ptica u Republici Hrvatskoj ponovno ističemo važnost pridržavanja svih mjera određenih Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske na cijelom području Republike Hrvatske. Također, apeliramo na posjednike da se, bez obzira na broj ptica koje imaju na svojim gospodarstvima, obvezno pridržavaju istih, a svaku promjenu zdravstvenog stanja i ponašanja, smanjenje proizvodnje, smanjen unos hrane i/ili vode te uginuća peradi i ptica u zatočeništvu obavezno prijave nadležnoj veterinarskoj organizaciji”, navode iz Ministarstva poljoprivrede.

Dodaju i kako su izvijestili i Europsku komisiju o ovim potvrđenim slučajevima influence ptica te je osigurana 24-satna pripravnost na broj telefona 099/4392-507 na koji građani mogu dojaviti svako povećano uginuće ili znakove bolesti u divljih ptica.