ZAGREB, U 72 godini života u Zagrebu je jučer preminuo istaknuti hrvatski kroatista i jezikoslovac, akademik Marko Samardžija, rođen 1947. godine u Vođincima gdje je završio i osnovnu školu dok je srednju školu završio u Vinkovcima.

Bio je redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) i voditelj Akademijina Zavoda za lingvistička istraživanja. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu bio predstojnik Katedre za hrvatski standardni jezik od 1992. do 2006., a od 1996. do 1998. i pročelnik Odsjeka za kroatistiku. Umirovljen je 2017. Od 2000. do 2001. bio je ravnatelj Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, u Razredu za filološke znanosti, izabran je 2018. kada je postao i voditelj Zavoda za lingvistička istraživanja HAZU.

Bio je autor, urednik i priređivač oko 30 znanstveno-stručnih radova o sintaksi, leksikologiji i povijesti hrvatskoga standardnog jezika.