Početna konferencija projekta Nova znanja – nove prilike

Foto: www.hrv.hr

VUKOVAR, U organizaciji Udruge žena Vukovar održana je početna konferencija projekta pod nazivom “Nova znanja – nove prilike”. Kako je rečeno tom prilikom projekt se provodi na području četiri slavonske županije (Vukovarsko – srijemska, Osječko – baranjska, Požeško – slavonska i Virovitičko – podravska) i uz pomoć partnetskih organizacija kao što su Centar za podršku i razvoj civilnog društva Delfin iz Pakraca. Mirovna grupa Oaza iz Belog Manastira i SOS Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja.

“Ciljana skupina projekta su marginalizirane skupine kao što su nezaposleni i dugotrajno nezaposleni. Cilj nam je osigurati bolju socijalnu uključenost i zapošljivost dugotrajno nezaposlenih osoba provedbom ciljanih edukacija, a istovremeno jačati kapacitet stručnjaka koji rade s dugotrajno nezaposlenima. Projekt će korisnicima pomoći da primjene stečena znanja pri izradi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova, unaprijedit će njihove socijalne vještine, ali i osigurati njihov ravnopravniji pristup i položaj na tržištu rada”, rekla je voditeljica projekta Jelena Janković.

Pojasnila je kako je projektom predviđeno provesti izobrazbu za najmanje 32 osobe, po osam u svakoj županiji. Projekt “Nova znanja – nove prilike” traje do travnja 2021. godine i financiran je sredstvima EU. Ukupna vrijednost projekta iznosi 833.317,89 kuna.