Objavljen Javni poziv za dodjelu priznanja Vukovarsko – srijemske županije

Foto: Novosti

VUKOVAR, Na temelju Pravilnika o postupku dodjele priznanja Vukovarsko-srijemske županije Odbor za priznanja objavljuje Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Vukovarsko – srijemske županije u 2023. godini. Sukladno pozivu pozivaju se pojedinci, pravne osobe ili njihovi organizacijski oblici da podnesu  svoje prijedloge za dodjelu priznanja Županije. Priznanja Županije su Počast Županije, Nagrada za životno djelo, Nagrada Županije i Povelja Županije.

Počast se dodjeljuje državnicima, dužnosnicima i istaknutim pojedincima, domaćim i stranim državljanima, inozemnim i međunarodnim organizacijama te pravnim osobama, koji su značajno pridonijeli općem napretku i promicanju položaja i ugleda županije ili dali zapažen doprinos razvitku određene djelatnosti i općem napretku županije.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se pojedincima koji žive na području  županije ili su na tom području proveli dio života tijekom kojega su postigli ostvarenja zbog kojih se nagrađuju.

Nagrada ili povelja se dodjeljuje za izuzetna ostvarenja u području

–          gospodarske djelatnosti

–          znanosti i kulture

–          prosvjete

–          zdravstva i socijalne skrbi

–          tehničke kulture, tjelesne kulture i športa

–          lokalne samouprave

–          očuvanja  i zaštite okoliša

–          humanitarnog djelovanja

a može se dodijeliti pojedincima, grupama za kolektivna ostvarenja i pravnim osobama. Nagrada pojedincu dodjeljuje se u obliku novčane nagrade, a pravnoj osobi u vidu plakete.

Povelja se dodjeljuje u vidu svečano oblikovane listine.

Prijedlog za dodjelu priznanja mogu podnijeti pojedinci, pravne osobe i njihovi organizacijski oblici te njihova tijela. Tijela Županije i političke stranke ne mogu dati prijedlog za priznanja.

Prijedlozi za dodjelu priznanja moraju sadržavati:

– životopis za fizičku osobu s obrazloženjem zasluga zbog kojih se predlaže za dodjelu priznanja

– podatke o statusu pravne osobe, pokazatelje poslovanja i djelovanja te obrazloženje zbog kojih se predlaže za dodjelu priznanja

Uz prijedlog se prilaže dokumentacija koja potvrđuje opravdanost prijedloga, objavljeni radovi, analize, prikazi, kritike, pisanja stručnih i drugih novina, natjecateljski rezultati i slično.

Obrazac prijedloga za dodjelu priznanjaje sastavni dio ovog Javnog poziva i dostupan je na web stranici Županije (www.vusz.hr) rubrika „Javni pozivi i objave“.