Obilježen Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama: Prekinimo šutnju! – Ni jedna žrtva više, ni jedna žena manje!

Foto: MUP RH

VINKOVCI, Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koji za cilj ima podizanje svijesti o neprihvatljivosti svih oblika nasilja nad ženama, uključujući psihičko, tjelesno, spolno i ekonomsko nasilje, priopćenjem za javnost oglasila se i PU vukovarsko – srijemska. Kako navode ovim povodom su policijske službenice za prevenciju PU vukovarsko-srijemske danas održale predavanja u tri osnovne škole (Privlaka, Komletinci i Nijemci), a Županijski tim Vukovarsko-srijemske županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, kojeg su članice i policijske službenice policijske uprave, u 13 je sati u Vukovaru održao sjednicu.

“Nasilje nad ženama, djevojkama i djevojčicama jedan je od najsustavnijih i najčešćih oblika kršenja ljudskih prava na svijetu. Nažalost, svaka treća žena pretrpjela je fizičko ili seksualno nasilje, pri čemu su počinitelji uglavnom bili njihovi intimni partneri. Svaka druga žena doživjela je seksualno uznemiravanje”, navode iz PU.

Prema podacima policije na  području PU vukovarsko-srijemske, u razdoblju od 2018. do 2022. godine, zamijećen je trend smanjenja broja prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (2018. – 277 prekršaja; 2019. – 273 prekršaja; 2020. – 341 prekršaj; 2021. – 258 prekršaja i 2022. – 249 prekršaja) dok je s druge strane broj kaznenih djela  Nasilja u obitelji iz članka 179.a Kaznenog zakona RH iz godine u godinu u porastu  (2018. – 10 KD; 2019. – 14 KD; 2020. – 26 KD; 2021. – 28 KD i 2022. – 38 KD).

Žrtve navedenih prekršaja i kažnjivih djela su u većini osobe ženskog spola pa tako kad je riječ o žrtvama prekršaja nasilja u obitelji, oko 66% žrtava su osobe ženskog spola  dok kad je riječ o kaznenom djelu Nasilje u obitelji (čl. 179 a KZ RH), oko 93% žrtava su osobe ženskog spola.

U prvih osam mjeseci 2023. godine na području PU vukovarsko-srijemske evidentirano je 22 % više kaznenih djela Nasilja u obitelji (27) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (22) te smanjenje broja prekršaja  iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji za -4,7%. ciji ili pravobraniteljici za ravnopravnost spolova. Odgovornost za sprječavanje nasilja i zaštitu žrtava sigurno je jedna od najvećih i najvažnijih odgovornosti policije, ali odgovornost leži i na čitavoj zajednici – odgovornost da se saznanje o nasilju prijavi kako bi se pokrenuo sustav podrške i pomoći žrtvi nasilja.