Kakav Vukovar žele njegovi građani?

VUKOVAR, U okviru projekta „Organizacije koje brinu“ , a u koji je bilo uključeno više nevladinih udruga te surađivao i Grad Vukovar, pristiglo je niz prijedloga i projekata na postavljeno pitanje: “ Što ti želiš promijeniti?“. U istraživanju u Vukovaru sudjelovalo je oko 1.200 građana, od čega čak 900 djece i 100 mladih.

„Njihove su želje prvenstveno bile usmjerene na bolju prometnu povezanost kroz usklađivanje autobusnih linija s nastavom, više zabavnih, sportskih i kulturnih sadržaja, a istaknuta je i potreba za smanjenjem segregacije u lokalnoj sredini. Bilo je i neobičnih i kreativnih prijedloga pa su tako mali Vukovarci izrazili želju da im se pruži prilika da na jedan dan vode grad, a značajan je broj osnovnoškolaca istaknuo kako im je nezgodno jesti puding plastičnim žličicama za kavu i zamolili su da im škola osigura veće žličice“, zaključak je istraživanja provedenoga u Vukovaru među građanima i mladima.

Dalje navode kako je općenit dojam organizatora i sudionika u projektu nakon proučavanja prijedloga kako djeca imaju zaista skromne želje i kako je velik dio njihovih potreba moguće ostvariti uz zajednički napor svih ključnih dionika u lokalnoj zajednici. Djeca su svojim odgovorima pokazala da cijene nastojanje organizatora da čuju i uvaže njihov glas i mišljenje, a stariji su često iskazali i razumijevanje za potrebe svojih mlađih sugrađana tako što su u odgovorima na pitanja nerijetko navodili potrebe mlađe djece, umjesto svojih vlastitih. Prijedlozi su predstavljeni na trodnevnoj edukaciji održanoj krajem ožujka u Svetom Martinu na Muri, na kojoj su sudjelovali stručnjaci iz lokalnih organizacija civilnog društva, članovi vijeća za prevenciju, savjeta mladih, predstavnici lokalnih vlasti, obrazovnih i odgojnih ustanova te medija iz Belišća, Svetog Ivana Zeline i Vukovara kako bi razmotrili prijedloge i uklopili ih u nacrte lokalnih strategija za djecu i mlade. Prikupljeno je više od 3.100 prijedloga, od čega čak 2.600 od djece i mladih, a nakon uvrštavanja u nacrte strategija slijedi i proces javnog savjetovanja i rasprave u sklopu kojeg se u donošenje odluka mogu uključiti svi zainteresirani građani.

IVAN MATIĆ