U Franjevačkom samostanu do kraja godine urediti će se Franjevački muzej

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, U Franjevačkom samostanu Vukovar predstavljen je projekt pod nazivom „Integracija kulturne i povijesne baštine Franjevačkog samostana Vukovar u turističku ponudu grada Vukovarakojim će se kroz ulaganja u obnovu i revitaliziranje kulturnih dobara u sklopu Franjevačkog samostana otvoriti novi turističko-edukativni potencijali grada Vukovara te cjelokupne Vukovarsko-srijemske županije. Projektom Integracija kulturne i povijesne baštine Franjevačkog samostana Vukovar u turističku ponudu grada Vukovara, čiju provedbu (su)financira Europski fond za regionalni razvoj te Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara, obnovit će se i očuvati 1 nepokretno (Franjevački samostan Vukovar) te 4 pokretna kulturna dobra (3 zbirke knjiga koje obuhvaćaju knjige iz XVII, XVIII, XIX stoljeća i matične knjige te 1 zbirka inventara samostana). Pored navedenog, do kraja godine u sklopu Franjevačkog samostana bit će smješten Franjevački muzej kojim će se pokazati bogata kulturna i umjetnička baština sačuvana u samostanskom arhitektonskom habitusu,dok će se rekonstrukcijom i uređenjem potkrovlja stvoriti odgovarajući prostor za znanstveno-edukativne aktivnosti kao i za adekvatno zbrinjavanje velikog fundusa knjiga knjižnice fra Marko Kurolt. Neiskorišteni podrum Franjevačkog samostana zamijenit će  vinoteka i suvenirnica u sklopu kojih će biti dostupni dizajnirani suveniri i brošure muzeja kao i suveniri te ostali proizvodi lokalnih proizvođača (vinara, obrta za izradu suvenira, pčelara i sl.), a što će kulturnom dobru samostana pružiti dodatnu, tržišnu vrijednosti.

„Od svog osnutka 1723. godine Franjevački samostan bio je i ostao rasadište vjere, obrazovanja i kulture te čuvar hrvatskog jezika i identiteta. Unatoč brojnim okupacijama te vremenskim nesigurnostima, franjevci su uspjeli očuvati kulturno i umjetničko blago, a po kompleksnosti i cjelovitosti baštine Franjevački samostan svrstan je među najvrjednije spomeničke sklopove kontinentalne Hrvatske te je registriran kao spomenik kulture visoke A (I) kategorije“, rekao je gvardijan vukovarskog franjevačkog samostana fra Ivica Jagodić.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 15 milijuna kuna od čega će Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara osigurati 7 dok će preostali dio biti osiguran iz EU programa.