Božićnica i za iločke umirovljenike

Foto: Đuro Karalić

ILOK, I umirovljenici sa prebivalištem na području Grada Iloka, kojima mirovina ne prelazi 2.500 kuna, dobiti će božićnicu. Pri tome visina božićnice ovisiti će o broju osoba koje ispunjavanju uvjete, a u okviru raspoloživih sredstava. Kako stoji na web stranici grada, www.ilok.hr, za pravo na naknadu umirovljenici grada Iloka moraju predati ispunjeni obrazac Zahtjeva zajedno s prilozima, odnosno, svom potrebnom dokumentacijom Gradu Iloku od 8.00-13.00 sati u razdoblju od 6.12.2018.-20.12.2018. godine. Zahtjev može podnijeti i druga osoba u ime umirovljenika koja je, uz propisane dokaze, dužna dostaviti i presliku vlastite osobne iskaznice. Podnositelj zahtjeva dužan je, uz ispunjeni obrazac mora priložiti presliku osobne iskaznice (obostrano), dokaz o visini mirovinskog primanja – odresci od svih mirovina i sl., potvrdu o visini dohotka i primitaka iz Porezne uprave, presliku dokumenta iz kojeg je vidljiv OIB umirovljenika kao i ostale dokaze po potrebi. Obrazac se može preuzeti u Gradu Iloku i na web stranici Grada Iloka www.ilok.hr. Naknada će se isplatiti u FINA-i, u razdoblju od 05.01. – 31.01.2019. godine. Kako bi preuzeli naknadu umirovljenici moraju doći osobno, ponijeti osobnu iskaznicu te potvrdu o dodijeljenom OIB-u. U slučaju spriječenosti dolaska umirovljenika, naknadu može preuzeti i druga osoba koja mora predočiti svoju osobnu iskaznicu te osobnu iskaznicu i OIB umirovljenika.