Sudionici projekta Erasmus + u petodnevnoj posjeti Vukovaru

Foto: Lilijana Radobuljac

VUKOVAR, Tehnička škola Nikola Tesla iz Vukovara domaćin je sudionika Projekta „Local Health for Global Health:Care and Share“ koji se provodi u sklopu Erasmus + projekta. Radi se o projektu koji se provodi u šest zemalja Europe (Češka, Hrvatska, Estonija, Portugal, Mađarska i Bugarska) kroz koji su učenici nova znanja stjecali na različite načine poput powerpoint prezentacije, snimanjem filmova, sastavljanjem i provođenjem anketa, sudjelovanjem u raspravama, posjećivanjem lokacija bitnim za temu projekta… Projekt je podijeljen u tri faze i traje tri godine.

„U okviru prve faze sudionici projekta obrađivali su najtipičnije bolestima kraja u prošlosti i ljekovitom bilju. Druga faza projekta bila je posvećena razvoju medicine, najznačajnijim medicinskim postignućima, izazovima postojećih zdravstvenih sustava i modernim civilizacijskim bolestima kao i njihovoj prevenciji. Treća faza bavi se sportom u službi zdravlja, važnosti fizičke aktivnosti u svakodnevnom životu kao i pravilnom prehranom“, rekla je Tanja Stakić koja je zajedno s Davorom Filipjakom voditeljica projekta.

Dodala je i kako je svaka zemlja sudionik projekta jednom domaćin za vrijeme trajanja projekta koji se financira sredstvima EU. Tijekom petodnevne posjete Vukovaru sudionici ovoga projekta posjetiti će niz destinacija i znamenitosti grada i okolice.