Vrijeme Adventa samo što nije. Završne pripreme pred početak predbožičnog razdoblja koje započinje u nedjelju, obavljaju se i u Vukovaru. Na Trgu Republike Hrvatske postavlja se veliki Adventski vijenac.