Završnom konferencijom označen završetak hrvatsko-srbijanskog prekograničnog projekta “ForestFlow”

Foto: Đuro Karalić

VINKOVCI, Završila je provedba projekta “ForestFlow” vrijednog 1,4 milijuna eura koji je s 85 posto sredstava sufinanciran iz IPA projekta prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija za programsko razdoblje 2007-2013., a koji je za cilj imao obnovu područja stradalih u poplavama 2014. godine, kao i razvijanje učinkovitijih sistema zaštite od poplava u prekograničnom području Vukovarsko-srijemske županije i Srijemskog okruga u Vojvodini.

Kako je navedeno tijekom završne konferencije projekta održane u vinkovačkom hotelu Villa Lenije, štete u poljoprivredi procjenjene su na oko 30 milijuna eura u Hrvatskoj i 64,8 milijuna eura u Srbiji. Poplavom je pogođeno 250 km2 površine u Hrvatskoj te 300 km2 površine u Srbiji, a život je izgubilo najmanje 60 osoba. Poljoprivrednici u oba područja pretrpjeli su velike štete, uključujući i oko 180 tona uginulih domaćih i divljih životinja u Hrvatskoj i 288 tona u Srbiji. Poplavljen je veliki broj poljoprivrednih objekata te 8.500 ha usjeva u Hrvatskoj i 90.000 ha usjeva u Srbiji.

U okviru projekta obnovljeni su objekati oštećeni u poplavama, razvijen djelotvoran sustav zaštite od poplava u pograničnom području spačvanskog i bosutskog bazena, uređeni pristupni putovi, instalirane automatske stanice za mjerenje razine vodena Bosutu, uređeni odvodni kanali te vraćena jelenska divljač u područje stradalo u poplavi.

“Iznimno sam zadovoljan provedbom projekta kojim ujedno pokazujemo kako se najbolje pripremiti da u budućnosti ne dođe do situacija kakve su se događale u poplavi 2014. godine. Priroda nas vrlo često navede da neke stvari moramo rješavati zajedno. “, kazao je voditelj Uprave šuma Podružnice Vinkovci Damir Dekanić.

Govorio je i zamjenik vukovarsko-srijemskog župana Josip Dabro rekavši kako su ovakvi i slični projekti dobrodošli jer jačaju spremnost za učinkovit odgovor na bilo koju prirodnu nepogodu koja nas može zadesiti.

“Jako puno smo dobili izgradnjom i rekonstrukcijom kanala te obnovom jelenske divljači. U našem dijelu smo vratili 34 jedinki jelenske divljači i imamo saznanja da su i danas svi na broju”, kazala je direktorica Vojvodinašuma Marta Takač.

Partneri na projektu, čija jeprovedba trajala 24 mjeseca, bili su Hrvatske šume , Hrvatske vode, Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO), Vojvodinašume, Vode Vojvodine i  Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu (ILFE)).