Vinkovci na putu zelene tranzicije – nove solarne elektrane na školama i vrtićima, uštede na električnoj energiji čak 95 posto

Foto: Grad Vinkovci

Uz brojne energetske obnove javnih zgrada i predstavljene važne projekte razvoja novih zelenih tehnologija, u Vinkovcima su učinjeni i dodatni konkretni koraci prema energetskoj samoodrživosti i proizvodnji energije iz obnovljivih izvora.

Jedan od tih koraka je i projekt „Sunčana strana grada“ koji se provodi u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a u sklopu kojeg je u tijeku postavljanje fotonaponskih elektrana na tri vinkovačke osnovne škole, tri vrtića i zgradu Tehnološkog parka, podsjećaju iz gradske uprave.

Elektrane će pokrivati prosječno 95% godišnje potrošnje električne energije ustanova na koje su postavljene, što će donijeti veliko smanjenje režijskih troškova, a zahvaljujući Agenciji za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA, u pripremi su i novi slični projekti kako bi u konačnici ovakve elektrane bile postavljene na krovove svih škola, vrtića i drugih zgrada u gradskom vlasništvu. Radovi u sklopu Projekta započeli su početkom listopada, do sada su elektrane postavljene na zgradu Tehnološkog parka, a trenutno se radi na krovu glavne zgrade i dvorane Osnovne škole Antun Gustav Matoš koju je danas posjetio gradonačelnik Ivan Bosančić.

„Naša razvojna agencija VIA dobila je zadatak da i dalje radi na školskim objektima kako bi ih pokušali učiniti što manje ovisnima o velikim režijskim troškovima. Kada smo krenuli u energetsku obnovu, već tada smo postigli velike uštede na električnoj energiji i grijanju jer troškovi su se gotovo prepolovili. S ovim projektom odnosno proizvodnjom električne energije iz fotonaponskih panela, dolazimo u situaciju da više gotovo nećemo imati troškove električne energije na školskim i vrtićkim objektima te će novac koji odlazi na režijske troškove biti iskorišten za druge programe namijenjene djeci odnosno na općenito podizanje standarda unutar škola i vrtića”, poručio je ovom prigodom gradonačelnik Bosančić.

Projekt „Sunčana strana grada“ je ukupne vrijednosti 280 tisuća eura i sufinanciran je s 40% od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok će ostatak sredstava osigurati Grad Vinkovci.

Ravnateljica VIA-e Danijela Slipčević ističe kako je ovaj projekt nastavak projekata kojima se doprinosi zaštiti okoliša, smanjenju emisije CO2 i općenito cilju zdravih i zelenih Vinkovaca koje ostavljamo u nasljeđe budućim generacijama. Sveukupno će biti postavljeno osam elektrana, na zgradu osnovnih škola Vladimir Nazor, Nikola Tesla i A.G Matoš, na koju se postavljaju dvije elektrane (škola i dvorana), zatim na tri dječja vrtića – Stribor, Budućnost i Pčelica te na zgradu Tehnološkog parka, uz napomenu kako su ovi objekti prethodno prošli kroz energetsku obnovu. Ukupna snaga fotonaponskih elektrana, objašnjava voditelj projekta Josip Barišić, iznosi 203,64 kW, iste će proizvodit će 266.552 kWh električne energije godišnje te će pokrivati prosječno 95% potrošnje navedenih ustanova.

Kada je o samim uštedama riječ, vrijedi istaknuti kako u Tehnološkom parku Vinkovci imaju godišnji trošak za električnu energiju u iznosu od oko 4.000 eura, u OŠ Vladimira Nazora na iznosu su od približno 7.000 eura, u OŠ Nikole Tesle na 6.000 eura, u OŠ A. G. Matoš na oko 15.500 eura, a Dječji vrtić Vinkovci za tri spomenuta objekta godišnje ukupno plaća oko 10.500 eura. Tako se dolazi do brojke od približno 39 tisuća eura, a ako se uzme u obzir da su uštede nakon postavljanja fotonaponskih elektrana procijenjene na 95%, može se reći kako se radi o iznosu od 37 tisuća eura godišnje koji će ostati na raspolaganju za neke druge potrebe i ulaganja, napominju iz Grada Vinkovaca.

Foto: Grad Vinkovci