U Vukovaru nedostaje slobodnih mjesta za upis djece u vrtiće, najavljuje se gradnja novoga vrtića, dogradnja postojećih…

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Po prvi put od mirne reintegracije Grad Vukovar je se našao u situaciji da sva djeca neće moći biti upisana u gradske dječje vrtiće. Prema riječima pročelnika Upravnog odjela za obrazovanje, sport i branitelje Darka Dimića aktualni podaci govore kako trenutno nema mjesta za stotinjak djece za upise u vrtić. Veći problem se pojavljuje kod upisa u Dječji vrtić Vukovar 1 iako i Dječji vrtić Vukovar 2 također ima manjka slobodnih mjesta.

„To je problem koji smo detektirali još prošle godine da bi se mogao dogoditi i ove godine nam se događa. Ipak, učiniti ćemo sve da većinu djece upišemo pri čemu ćemo svakako upisati u vrtiću djecu čijih oboje roditelja rade“, rekao je Dimić.

Govoreći o načinima kako će riješiti situaciji s nedostatkom mjesta za upise djece u vrtiće Dimić kaže kako će se koristiti neki alternativni objekti. Prije svega to je objekt Društva Naša djeca Vukovar gdje bi jedan dio neupisane djece mogao da se upiše. Očekuje se i kako će zgrada u gradskoj četvrti Borovo naselje, koja je bila planirana za Interkulturalnu školu, biti prenamjenjena za potrebe vrtića. Nešto slobodnih mjesta za upis ima i u područnom objektu Dječjeg vrtića Vukovar 1 u prigradskom naselju Sotin. U isto vrijeme u Dječjem vrtiću Vukovar 2 se otvorila mogućnost za otvaranje još jedne vrtićke grupe. Isto tako razmatraju se još neke opcije koje bi se mogle iskoristiti za uređenje za potrebe vrtića.

Dimić je rekao kako se u budućnosti ovaj problem planira riješiti na drugačiji način. Naime, planirana je dogradnja objekata dječjih vrtića u gradskim naseljima Sajmište i Mitnica. U planu je i izgradnja još jednog objekta dječjeg vrtića u gradu koji bi imao oko 280 mjesta. S tim objektima bi problem nedostatka slobodnih mjesta za upise djece u vrtiće bio riješen na neko vrijeme.

Međutim, problem je što to iziskuje i vrijeme da se ti objekti dograde ili izgrade iz temelja tako da će do tada gradske vlasti morati da se snalaze kako znaju i umiju, a i roditelji će morati ima strpljenja. Do tada će nove vrtićke grupe otvarati u drugim objektima koji će biti prenamjenjeni. Već sada je potrebno razmišljati i o novim zaposlenima jer svaka od novih vrtićkih grupa zahtjeva i nove tete.