Svetislav Mikerević reizabran za predsjednika Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije

Foto: VSŽ

Na konstituirajućoj sjednici Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije, održanoj danas u Vukovaru, za predsjednika je reizabran Svetislav Mikerević, na mjesto potpredsjednika izglasan je Zvonko Kostelnik, a tajnikom je imenovan Dušan Latas, izvijestili su iz Vukovarsko-srijemske županije.

„Reizbor na mjesto predsjednika znači da sam u protekle četiri godine dao sebe i pomogao drugim vijećima. Svi radimo zajedno bez obzira na brojnost nacionalnih manjina, ali naravno da nam je uvijek važno animirati one brojčano manje. Srpska je zajednica najbrojnija i ima najveću obvezu pomoći drugim nacionalnim manjinama što činimo i planiramo nastaviti“, rekao je Mikerević dodavši kako je suradnja sa Županijom izuzetno dobra zahvaljujući brzoj i kvalitetnoj komunikaciji.

Svrha i cilj Koordinacije je zajedničkim snagama doći do rješenja problema s kojima se susreću predstavnici nacionalnih manjina, ali i raznim suradnjama ojačati položaj i povećati kvalitetu života svih pripadnika.

„Nacionalne manjine naše županije čine gotovo 20% ukupnog stanovništva i jako nam je važna njihova organizacija, koordinacija, zajedničko prezentiranje problema višim razinama vlasti te ukazivanje na potrebe. Nacionalne manjine žele biti i jesu implementirani čimbenik svih procesa na području županije, ali i cijele Republike Hrvatske“, istaknuo je zamjenik župana Srđan Jeremić rekavši kako nacionalne manjine trebaju aktivno sudjelovati u svim procesima, programima i projektima koji će doprinijeti podizanju kvalitete života svih stanovnika.

Sjednici je nazočan bio i župan Damir Dekanić poručivši kako će se za financiranje potreba nacionalnih manjina iz županijskog proračuna ove godine izdvojiti nešto više od 100.000 eura,

„Ono na čemu inzistiram i što tražim je da svi unutar Koordinacije imaju jednaka prava i obveze, a da se izdvojena županijska sredstva dijele sukladno aktivnostima, odnosno radu i trudu vijeća i predstavnika. Svi smo se složili da se mora voditi računa o kulturi, jeziku i svemu onome što obilježava jedan narod, te da suradnjama i dobrom komunikacijom moramo potaknuti provedbu raznih projekata s ciljem boljitka života svih pripadnika nacionalnih manjina“, izjavio je župan Damir Dekanić, prenose iz županijske uprave.