Proširenje mreže hitne medicine u Vukovarsko – srijemskoj županiji

Foto: Vukovarsko - srijemska županija

VINKOVCI, Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije do sada je zbrinjavao životno ugrožene građane s ukupno sedam timova hitne medicinske službe koji su dostupni 0-24h. Od toga, pet je Timova 1 s liječnikom u Vinkovcima, Vukovaru, Županji, Iloku i Drenovcima te dva Tima 2 s medicinskim tehničarima u Vinkovcima i Otoku. Vukovarsko-srijemska županija sufinancira Tim 1 u Iloku kao i dodatnog liječnika i medicinsku sestru u Županji vikendom i blagdanom.

Zbog povećanja opsega posla i broja pacijenata koji koriste zdravstvene usluge hitne medicinske službe, vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić i ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije Mato Matić predložili su povećanje broja timova hitne medicinske službe prilikom donošenja nove Mreže hitne medicine i sanitetskog prijevoza koja uskoro treba biti na snazi.

Ministar zdravstva Vili Beroš i ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević prihvatili su obrazloženja potreba povećanja broja timova u Vukovarsko-srijemskoj županiji te će predložiti dodatne timove hitne medicinske službe u Mrežu hitne medicine i sanitetskog prijevoza koju donosi ministar zdravstva.

Prema novoj mreži, županijski Zavod za hitnu medicinu dobit će dodatne Timove 2 za područje Županje i Vukovara koji će olakšati zbrinjavanje životno ugroženih pacijenata, skratiti vrijeme zbrinjavanja i povećati dostupnost zdravstvene zaštite najpotrebitijim pacijentima. Kvaliteta zdravstvenog zbrinjavanja pacijenata dodatno će se podići specijalizacijom prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine koja je već u tijeku. Osim toga, Zavod planira poslati na specijalizaciju ukupno 10 prvostupnika sestrinstva koji će raditi u Timovima 2. Osim dodatnih timova, nova Mreža hitne medicine i sanitetskog prijevoza predviđa i 18 timova sanitetskog prijevoza i prijavno-dojavnu jedinicu sanitetskog prijevoza.