Moraju zamijeniti odvodne cijevi za oko 700 priključaka za odvodnju u Općini Borovo

Foto: Vodovod Grada Vukovara

VUKOVAR, Prije nekoliko dana na području Općine Borovo započeli su radovi na vađenju nedavno postavljenih odvodnih cijevi te se na njihovo mjesto postavljaju nove. Riječ je o radovima u sklopu projekta „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture grada Vukovara“ koji je ukupne vrijednosti 363 milijuna kuna, od kojih je 8,5 milijuna kuna dio projekta koji se odnosi na priključke.  O razlozima zašto se vade nedavno postavljene odvodne cijevi razgovarali smo s direktorom Vodovoda grada Vukovara Dariom Tišovim.

„Radovi na terenu započeli su prije desetak dana u sklopu kojih će biti promijenjene cijevi za oko 700 priključaka za odvodnju“, rekao je Tišov.

Pojasnio je i kako je sve započelo sa anonimnom telefonskom prijavom kako cijevi za odvodnju, koje su postavljene u Borovu, ne udovoljavaju uvjetima koji su propisani u projektu. Naime, obodna krutost cijevi koje su postavljene u zemlju manja je od one tražene u projektu. Po riječima Tišova poslije te informacije odmah je donesena odluka o zaustavljanju radova s tim cijevima, a izvođači radova su morali pronaći druge cijevi, koje udovoljavaju uvjetima projekta, što su i učinili. Cijevi koje su postavljene poslane su na analizu, i to na tri različite adrese, koje su pokazale kako uvjeti postavljenih cijevi ne odgovaraju onima koje su tražene u projektu.

„Činjenica je da su izvođači radili s cijevima koje su imale potrebnu izjavu o svojstvima u kojoj piše kako cijevi odgovaraju traženim uvjetima. Radi se o cijevima iz uvoza i za sada je nepoznato kako je došlo do toga da izjava o svojstvima ne odgovara pravom stanju kao niti tko je odgovoran za to“, rekao je Tišov dodajući kako se radi o jednoj neugodnoj situaciji s kojom su se susreli po prvi put.

Dodao je kako su izvođači radova dvije vukovarske tvrtke koje će sada morati promijeniti sve sporne cijevi i to na svoj trošak koji se procjenjuje na oko 300.000 eura. Ukoliko ne bude nekih nepredviđenih okolnosti te tvrtke imaju rok do kraja kolovoza da promjene sve sporne cijevi. Po riječima izvođača moguće je da će kasnije doći i do nekih sudskih postupaka ili nagodbe.

Tišov je na kraju rekao kako su o ovome događaju izviješteni svi koji su trebali pa i Hrvatske vode koje su vukovarskom vodovodu glavni financijer ali i kontrolno tijelo od kojih su dobili potvrdu da su donijeli dobre odluke i da nisu pogriješili.