Vlasnici kuća koje su osigurane kao i vlasnici vozila nemaju pravo na naknadu štete od države

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Na sjednici Gradskog vijeća Vukovara bilo je, između ostaloga, i riječi o tome tko sve udovoljava kriterijima da mu bude isplaćena nadoknada na ime materijalne štete koja je u nedjelju pogodila Vukovar.

Prije svega vijećnike je interesiralo imaju li pravo na nadoknadu štete od strane države i vlasnici objekata koji su osigurani i koji će biti obeštećeni od strane osiguravajućih društava. Isto tako postavljeno je i pitanje hoće li i vlasnici osobnih automobila, koji su oštećeni, također biti obeštećeni na bilo koji način.

Pozivajući se na zakone gradonačelnik Vukovara Ivan Penava iznio je činjenice koje se većini građana neće svidjeti. Naime, pravo na isplatu nadoknade na ime elementarne nepogode od strane države neće imati vlasnici objekata koji su osigurani u nekoj od osiguravajućih kuća. Jedan od preduvjeta za isplatu štete je i taj da je objekt legaliziran inače on za državu „ne postoji“.

Kada je riječ o oštećenim osobnim automobilima niti tu nema dobrih vijesti za većinu građana. Naime, država neće ni na koji način isplatiti štete na ime oštećenih vozila. Hoće li Grad Vukovar pronaći neki način da na neki način pomogne građanima koji su pretrpjeli štete od nevremena i tuče tek ostaje da se vidi.

Iako je svaka pomoć u ovakvim situacijama više nego dobro došlo građani i nemaju razloga za previše nezadovoljstva. Razlog tome su prije svega mizerne nadoknade koje je u sličnim situacijama država isplaćivala građanima. Još uvijek su svježe slike iz Gunje gdje su građani od strane države dobivali na ime nadoknade štete po nekoliko stotina kuna.

Kako god, građani su već počeli podnositi potrebnu dokumentaciju kako bi podnijeli zahtjev za nadoknadu štete od elementarne nepogode. Ti zahtjevi se u Vukovaru predaju do 16. srpnja, a potrebno je ispuniti traženi obrazac te priložiti fotografije oštećenoga objekta kao i preslike osobne iskaznice i vlasničkog lista. Nakon toga će na teren izaći povjerenstvo kako bi procijenili štete što se potom šalje u Vukovarsko-srijemsku županiju. Odluku o visini nadoknade donosi Ministarstvo financija koje ima konačnu riječ.