Penava: Konzervatori stopiraju projekt izgradnje novog hotela

VUKOVAR, U današnji aktualni sat gradonačelnika, koji je prethodio sjednici Gradskoga vijeća, bio je prepun raznih pitanja vijećnika. Između ostaloga bilo je riječi i o prometnoj sigurnosti u Županijskoj ulici, rezultatima Vukovarske razvojne agencije, izgradnji parkirališta kod zgrada Dunav 1. i Dunav 2., video nadzoru na području grada koji se uvodi, daljem projektu Zaželi, radovima na uređenju korita rijeke Vuka, radovima na otoku sportova, zapošljavanja pripadnika srpske nacionalne manjine, nedostatku Addiko bankomata u gradskoj četvrti Borovo naselje, uklanjanju divljih deponija, zgradi Radničkog doma u Borovu naselju… Svjedočili smo i elementarnom nepoznavanju sustava kada je jedna vijećnica uputila pitanje kada i kako će biti organiziran predškolski odgoj u ovoj godini iako je on započeo još u listopadu prošle godine.

Na upit kada će biti objavljen natječaj za energetsku obnovu obiteljskih kuća i u kojem će financijskom omjeru obnovu financirati građani zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček je rekao kako će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ubrzo raspisati natječaj na koji će se moći prijaviti zainteresirani građani.

“Do sada je Fond sufinancirao 60 posto energetske obnove, 10 posto grad, a preostali iznos građani. Očekujemo kako će tako biti i ove godine”, rekao je Pavliček.

Na upit postoji li mogućnost da se iz gradskog proračuna osobama koje su pretrpjele štetu od elementarne nepogode prošle godine u srpnju na svojim građevinama i automobilima isplati makar neka odšteta gradonačelnik Ivan Penava je odgovorio kako je gradski proračun za ovu godinu donesen i kako u njemu nema takve mogućnosti.

“Ne bi to bilo u redu niti prema onim sugrađanima koji su pretrpjeli štetu i odštetu dobili od osiguravajućih kuća gdje su osigurali svoju imovinu. Grad Vukovar je itekako socijalno osjetljiv i pomaže osnovne potrebe najugroženijih kroz socijalnu samoposlugu i pučku kuhinju ali nisam siguran da je ovdje o tome riječ”, rekao je Penava.

Bilo je riječi i o izgradnji novoga hotela na mjestu nekadašnjeg Hotela Dunav za što je Penava rekao kako postoje problemi s Konzervatorskim odjelom Ministarstva kulture.

“Investitor poduzeo sve što je mogao te smo izrazito zahvalni što i dalje ustraju na ovom projektu s obzirom da se istom protivi Konzervatorski odjel pri Ministarstvu kulture. Upravni odjel za prostorno uređenje provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom je zbog nailaska na problem izračunao da je postotak zaštićenih kulturnih dobara od Luke Vukovar do Vodotornja tek 3,67%. Stoga navedeni problem izravno s ministricom kulture pokušavamo riješiti jer građevina ne predstavlja kulturno dobro. U interesu ove investicije i Grada Vukovara nadamo se kako ćemo ovo riješiti jer je apsurdno da investicija vrijedna 200 milijuna kuna propadne zbog nečijeg subjektivnog mišljenja”, rekao Penava.

Odgovarajući na upit vijećnika Penava je kaza kako postoji i veliki problem kada je riječ o okolišu Batta vila u Borovu naselju. Naime, kako je rečeno, stanari tih stanova su si za pravo uzeli da okućnicu vila urede kako oni to žele pa tako ima ograda, garaža, nadstrešnica, drvarnika…

“Isti Konzervatorski odjel koji pravi probleme oko investicije u Hotel Dunav na ovom je zaspao pa su navedene zgrade stavljene pod zaštitu tek 2012. godine. Nekolicina tih objekata i dalje je neobnovljena, a okoliš oko njih nije ujednačen što je zaista neprimjereno, a Konzervatorski odjel na to ne reagira jer je okolno zemljište u vlasništvu tvrtke Borovo, dok su sami objekti u vlasništvu Republike Hrvatske ili privatnih osoba. Kao Grad smo se ponudili da pod svoju ingerenciju uzmemo navedena područja i izdamo naputak kako okućnice trebaju izgledati, no nismo naišli na otvorena vrata po tom pitanju tako da tu imamo veliki problem”, rekao je Penava.