Mađarski Dunajvaros i Grad Vukovar uskoro uspostavljaju kvalitetniju suradnju

Foto: Ivan Matić

VUKOVAR, Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava i šefica kabineta mađarskog grada Dunajvaros Friedrichne Petho Ilona održali su sastanak na kojem je bilo riječi o uspostavljanju suradnje između ova dva grada koja leže na Dunavu. Na sastanku je bilo riječi o potencijalnoj suradnji između gradova Dunaujvarosa i Vukovara i to putem uspostava suradnje osnovnih škola i muzeja. Prethodno je Grad Vukovar sa Gradom Dunaujvaros sudjelovao u projektu DaHar – Razvoj luka na Dunavu, financiran iz programa Jugoistočna Europa. Glavni cilj projekta bio je doprinijeti boljoj integraciji unutarnje plovidbe u logističkom lancu s naglaskom na multimodalni i logistički razvoj luka i lučkih područja u malim i srednjim gradovima jugoistočne Europe duž rijeke Dunav. Provedba projekta započela je 1. travnja 2011. te trajala 36 mjeseci. Vodeći partner projekta je Općina Dunaújváros, Mađarska kome je pridruženi strateški partner Grad Vukovar. Partneri u projektu DaHar (ukupno 24) dolaze iz osam zemalja uz rijeku Dunav.

“Veliku ulogu prilikom uspostavljanja ove suradnje odigrao je hrvatski veleposlanik u Budimpešti. Nadamo se kako će Gradska vijeća ubrzo ratificirati suradnju kako bi i zvanično na snagu stupio sporazum o suradnji dva grada koji nudi velike mogućnosti u suradnji u sportu, obrazovanju, kulturi…“, rekla je Petho Ilona.

Govoreći o daljoj suradnji dva grada Penava je rekao kako je Vukovar svakako zainteresiran za uspostavljanje suradnje te da je uvijek dobro imati što više prijatelja. Dodatni razlog je i što se ovaj mađarski grad također nalazi uz Dunav.

„Radujem se bilo kakvim aspektima suradnje. Dobro je imati prijatelje od kojih se uvijek može puno naučiti. Ono dobro uvijek treba na neki način implementirati i kod nas“, rekao je Penava.