Bosutska razglednica

Foto: Đuro Karalić

Bosut u ulici Dragutina Žanića Karle u Vinkovcima.