Županija objavila novi Javni poziv za sufinanciranje kupnje kuće ili stana za mlade i mlade obitelji

Foto: Pixabay

Vukovarsko-srijemska županija objavila je Javni poziv za sufinanciranje kupnje kuće ili stana za mlade i mlade obitelji na području županije za razdoblje od 2. rujna do 31. prosinca 2020. godine koje nije bilo obuhvaćeno prethodnim javnim pozivom.

Pravo na potporu ove mjere imaju osobe koje u razdoblju od 02. rujna do 31. prosinca 2020. godine nisu bile starije od 45 godina. Podnositelj, bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner i njihova djeca u vlasništvu/suvlasništvu nisu imali stan ili kuću, osim stana/kuće koja je predmet ovog Javnog poziva.

Pravo podnošenje prijava za korištenje bespovratnih sredstava u okviru Mjere sufinanciranja kupnje kuće ili stana za mlade i mlade obitelji na području Vukovarsko-srijemske županijeza razdoblje od 02. rujna do 31. prosinca 2020. godine:

  • koji su kupili kuću ili stan na području Vukovarsko-srijemske županije u razdoblju od 02. rujna do 31. prosinca 2020. godine,
  • koji nemaju duga na ime javnih davanja,
  • osobe koje nisu bile starije od 45 godina, odnosno podnositelj zahtjeva nije smio biti stariji od 45 godina. Podnositelj, bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner i njihova djeca u vlasništvu/suvlasništvu nisu imali stan ili kuću, osim stana/kuće koja je predmet ovog Javnog poziva,
  • fizička osoba prodavatelj nekretnine nije bio u srodstvu s podnositeljem zahtjeva i članovima njegove obitelji do trećeg nasljednog reda u smislu Zakona o nasljeđivanju.

Vukovarsko-srijemska županija će sufinancirati kupnju kuće ili stana pod uvjetom da objekt ne proda najmanje 5 godina računajući od godine u kojoj je ostvario potporu.

Jamstvo da kupljenu kuću ili stan neće prodati u roku od najmanje 5 godina, korisnik potpore  prije zaključivanja ugovora o dodjeli potpore obvezan je Upravnom odjelu za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije dostaviti solemniziranu bjanko zadužnicu na iznos odobrene potpore.

Korisniku potpore, koji je dostavio bjanko zadužnicu kao instrument osiguranja, neiskorištena bjanko zadužnica se vraća po proteku 5 godina od dana realiziranja subvencije.

Korisnik je dužan u razdoblju od 5 godina svake godine u vremenu od 01.12. – 31.12. dostaviti dokaz o prebivalištu nadležnom Upravnom odjelu Vukovarsko-srijemske županije za sport, mlade i demografiju.

Više informacija dostupno je ovdje.