Završena prva faza obnove spomenika na Dudiku

VUKOVAR, Poslije niza zahtjeva vijećnika SDSS-a završena je prva faza obnove Spomen parka Dudik u Vukovaru koju je s 420.000 kuna sufinanciralo Ministarstvo kulture RH. Predsjednik Zajedničkog vijeća općina (ZVO) Dragan Crnogorac podsjetio je kako je prije godinu dana pokrenuta inicijativa za obnovu spomenika. Izrazio je i nadu kako će poslije prve faze uskoro uslijediti i kompletna obnova spomenika uz izgradnju pristupne ceste i parkirališta. Tijekom prve faze obnovljeni su vrhovi stožaca tijekom čega je svaka od pet kupola presvučena s 40 kvadratnih metara bakrenoga lima. Investitori obnove spomenika, koji je autorsko djelo Bogdana Bogdanovića, su Ministarstvo kulture RH i Zajedničko vijeće općina. Spomen obilježja NOB-a na Dudiku u više navrata je tijekom sjednica Gradskoga vijeća Vukovara bilo predmetom pitanja vijećnika srpske zajednice koji su se interesirali oko rokova za obnovu Dudika.

IVAN MATIĆ